Η επίδραση των μεθόδων αιμοκάθαρσης (κλασσική αιμοκάθαρση και αιμοδιήθηση) στην αποκατάσταση των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (Doctoral thesis)

Μουρβάτη, Ευθυμία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Chronic renal failure
Hemodialysis--Patients
Blood--Filtration
Keywords: Νεφρική ανεπάρκεια,Αιμοκάθαρση,Ουραιμική πολυνευροπάθεια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3503
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4480
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0077ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1028.pdfΔιδακτορική Διατριβή48.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3503
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4480
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons