Η επίδραση της οξείας πειραματικής κρανιεγκεφαλικής κάκωσης στο κεντρικό όργανο της ακοής (Doctoral thesis)

Κρέων, Μούκος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Brain injury
Temporal bone--Surgery
Hearing disorders--Diagnosis
Keywords: Ακοή,Κρανιοεγκεφαλική κάκωση,Κροταφικό οστό
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3504
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3990
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0076ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1127.pdfΔιδακτορική Διατριβή11.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3504
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3990
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons