Οι απόψεις των αθλουμένων γυναικών σχετικά με την παροχή ποιότητας υπηρεσιών στην δομή και λειτουργία των προγραμμάτων άθλησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Bachelor thesis)

Βεντούρη, Μαρία/ Κυριαζή, Χριστίνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Exercise for women
Social service
Keywords: Άσκηση,Ο.Τ.Α.,Άθληση για όλους
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3508
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7472
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01331.pdfΔιπλωματική ΤΕΦΑΑ12.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3508
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7472
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons