Μελέτη των αιμοδυναμικών παραμέτρων σε θυρεοτοξικούς ασθενείς πριν και μετά τη χειρουργική θεραπεία (Doctoral thesis)

Μαρινάκης, Εμμανουήλ

Alternative title / Subtitle: (Προοπτική κλινικοεργαστηριακή μελέτη)
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Hyperthyroidism
Thyroid gland--Surgery
Hemodynamics
Keywords: Αιμοδυναμικές παράμετροι,Θυρεοειδής αδένας,Θυρεοτοξίκωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3517
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4049
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0073ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1041.pdfΔιδακτορική Διατριβή41.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3517
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4049
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons