Μελέτη του χιμαιρικού γόνου BCR/ABL στη χρόνια μυελογενή λευχαιμία (Doctoral thesis)

Μαργαρίτης, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Chronic myeloid leukemia
Blood--Diseases
Polymerase chain reaction--Diagnostic use
Keywords: Λευχαιμία,Αιματολογική ασθένεια,Πολυμεράση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3520
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2780
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0071ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1079.pdfΔιδακτορική Διατριβή32.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3520
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2780
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons