Σχεδιασμός προγραμμάτων κινητικής ανάπτυξης στην παιδική ηλικία (Bachelor thesis)

Γεωργακοπούλου, Αφροδίτη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Exercise for children
Motor ability in children
Keywords: Προγράμματα κινητικής ανάπτυξης,Παιδική ηλικία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3537
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4741
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01327.pdfΔιπλωματική ΤΕΦΑΑ19.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3537
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4741
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons