Αξιολόγηση ιδιοδεκτικότητας σε νεαρούς/ρές αθλητές/τριες του TAE KWON DO (Bachelor thesis)

Δαρλάσης, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Tae kwon do
Athletes
Keywords: Tae kwon do,Αθλητισμός,Ιδιοδεκτικότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3540
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1282
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01325.pdfΔιπλωματική ΤΕΦΑΑ14.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3540
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1282
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons