Μάθηση και διδασκαλία γεωμετρικών εννοιών στο δημοτικό σχολείο : η περίπτωση των τετραπλεύρων (Bachelor thesis)

Σανίδα, Ευφροσύνη/ Τσιακκούρη, Γεωργία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Θετικών Επιστημών
Subject classification: Geometry--Study and teaching
Education, Primary
Quadrilaterals
Van Hiele Model
Keywords: Γεωμετρία,Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια,Τετράπλευρα,Επίπεδα γεωμετρικής σκέψης των Van Hiele
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3541
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2775
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0680ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π649.pdf17.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3541
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2775
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons