Η έννοια της εθνικής αποστολής και η μεγάλη ιδέα στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας (1850-1930) (Bachelor thesis)

Σκουλής, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Subject classification: History--Study and teaching--Greece
Nationalism--Greece--History
Education--Greece--History--19th century
Keywords: Ιστορία,Διδασκαλία,Εθνική συνείδηση,Εγχάραξη ιδεολογίας στους νέους
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3547
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5797
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0698ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π654.pdf23.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3547
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5797
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons