Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη μορφή για την εκπαίδευση για το περιβάλλον στο νηπιαγωγείο με βάση τις αντιλήψεις των παιδιών : το ζήτημα διαχείρισης των απορριμμάτων (Bachelor thesis)

Τοτοκότση, Αλεξάνδρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Environmental education--Activity programs
Education, Prescool
Refuse and refuse disposal
Keywords: Περιβαλλοντική εκπαίδευση,Εκπαίδευση, Προσχολική,Διαχείριση απορριμμάτων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3561
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3386
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0239ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Π778.pdf21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3561
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3386
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons