Αντιλήψεις, ενδιαφέρον και στάσεις παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας για περιβαλλοντικά θέματα (Bachelor thesis)

Πετρίδου, Πετρούλα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Environmental education
Education, Primary
School children--Attitudes
Keywords: Περιβαλλοντική εκπαίδευση,Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια,Αντιλήψεις των παιδιών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3562
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1860
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0149ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Π769.pdf32.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3562
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1860
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons