Η ευκαμψία της ωμικής ζώνης ως κριτήριο απόδοσης κολυμβητών μικρής προπονητικής ηλικίας (Bachelor thesis)

Γεωργίου, Χριστίνα/ Λεκάκης, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Swimming for children
Swimming for children--Training
Keywords: Κολύμβηση,Ευκαμψία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3570
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1774
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01318.pdfΔιπλωματική ΤΕΦΑΑ16.92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3570
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1774
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons