Οι απόψεις των γονέων και των εκπαιδευτικών για εργασία στο σπίτι σχετικά με τα μαθηματικά (Bachelor thesis)

Σαρηόγλου, Παναγιώτα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Mathematics--Study and teaching
Home and school
Parent-teacher relationships
Self-culture
Keywords: Μαθηματικά,Μελέτη στο σπίτι,Γοενϊκή εμπλοκή,Σχέσεις γονέων και εκπαιδευτικών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3572
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1107
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0232ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Π775.pdf14.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3572
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1107
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons