Τα περιβαλλοντικά μυνήματα στα οικολογικά παραμύθια ελλήνων συγγραφέων για παιδιά 4-7 ετών με έμφαση στο νερό της τελευταίας πενταετίας (2005-2010) (Bachelor thesis)

Αργυρού, Χριστοφίνια

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Environmental education
Juvenile literature
Children's books
Environmental protection in literature
Keywords: Περιβαλλοντική εκπαίδευση,Παιδική λογοτεχνία,Παιδικά βιβλία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3586
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1486
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0290ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Π706.pdf21.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3586
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1486
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons