Αξιολόγηση κινητικών ικανοτήτων με στόχο τον εκπαιδευτικό προγραμματισμό στα πλαίσια της προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής (Bachelor thesis)

Ευαγγέλου, Ευαγγελία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Motor ability in children
Physical education for children with disabilities
Physical education for children
Keywords: Κινητική απόδοση,Φυσική αγωγή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3602
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2555
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01310.pdfΔιπλωματική ΤΕΦΑΑ20.7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3602
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2555
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons