Η οξεία επίδραση της αιμοκάθαρσης στην εγκεφαλική λειτουργία των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (Doctoral thesis)

Λιακόπουλος, Βασίλειος

Alternative title / Subtitle: Η συμβολή του μαγνητοεγκεφαλογραφήματος στην εκτίμηση των μεταβολών αυτών (Συγκριτική μελέτη κλασσικής αιμοκάθαρσης και αιμοδιήθησης)
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Hemodialysis--Patients
Chronic renal failure
Magnetoencephalography
Keywords: Αιμοκάθαρση,Νεφρική ανεπάρκεια,Μαγνητοεγκεφαλογράφημα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3608
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9304
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0063ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1010.pdfΔιδακτορική Διατριβή14.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3608
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9304
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons