Μελέτη κλινικών σημείων στη βιολογική συμπεριφορά του κακοήθους μελανώματος (Doctoral thesis)

Λαμπίρης, Αθανάσιος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Melanoma
Skin surface
Tumors--Diagnosis
Keywords: Σπίλος,Μελάνωμα,Όγκος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3610
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0061ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1027.pdfΔιδακτορική Διατριβή32.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3610
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8809
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons