Μελέτη της διαδερμικής απορρόφησης των τοπικών αναισθητικών σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της αναισθησίας στην αντιμετώπιση δερματολογικών παθήσεων (Doctoral thesis)

Κελέσης, Γεώργιος

Alternative title / Subtitle: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου σε σχέση με την ενέσιμη αναισθησία
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Local anesthesia
Dermatological diseases
EMLA (Anesthetics)
Keywords: Απορρόφηση,Αναισθησία,Δερματοπάθεια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3624
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1535
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0047ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1039.pdfΔιδακτορική Διατριβή34.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3624
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1535
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons