Κακώσεις αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης εξ υπερεκτάσεως (Doctoral thesis)

Καστρήσιος, Ματθαίος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Whiplash injuries
Spine--Abnormalities
Hyperextension injuries
Keywords: Κάκωση,Σπονδυλική στήλη,Αυχένας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3626
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2566
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0045ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1018.pdfΔιδακτορική Διατριβή24.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3626
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2566
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons