Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης σε άτομα με αρθρίτιδα (Bachelor thesis)

Γερμανού, Ευαγγελία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Exercise for older people
Arthritis--Exercise therapy
Keywords: Αρθρίτιδα,Άσκηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3633
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7108
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01301.pdfΔιπλωματική ΤΕΦΑΑ24.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3633
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7108
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons