Η αξονική τομογραφία σαν μέσο διάγνωσης των νεοπλασιών του λάρυγγος (Doctoral thesis)

Κασιώνης, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Computed Tomography
Throat--Cancer--Patients
Laryngectomy
Keywords: Λάρυγγας,Αξονική τομογραφία,Καρκίνος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3638
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9402
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0044ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1093.pdfΔιδακτορική Διατριβή12.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3638
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9402
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons