Βιολογία και οκολογία του μαλάκιου Hudrobia acuta (Draparnaud, 1805) (Hudrobiidae, Gastropoda): (Bachelor thesis)

Ιωάννου, Μαρία

Alternative title / Subtitle: μια ανασκόπηση
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Biology
Ecology
Environmental sciences
Gastropoda--Behavior
Keywords: Βιολογία,Οικολογία,Βιβλιογραφική ανασκόπηση,Hudrobia acuta,Gastropoda,Biology,Ecology,Literature review
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3640
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.579
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0307ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π532.pdf9.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3640
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.579
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons