Η καμπύλη διαχωρισμού της αιμοσφαιρίνης ασθενών σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση πριν και μετά τη θεραπευτική χορήγηση μεταγγίσεων αίματος και ερυθροποιητίνης (Doctoral thesis)

Καραμήτσος, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Hemoglobin
Hemodialysis--Patients
Blood--Transfusion
Keywords: Αιμοκάθαρση,Ερυθροποιητίνη,Αιμοσφαιρίνη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3644
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7243
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0040ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1073.pdfΔιδακτορική Διατριβή12.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3644
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7243
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons