Μελέτη της καταναλώσεως ενέργειας σε ηρεμία επι θυρεοτιξικών ασθενών πριν και μετά την χειρουργική αντιμετώπιση (Doctoral thesis)

Καλοφωλιάς, Παναγιώτης

Alternative title / Subtitle: Προοπτική κλινική μελέτη
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Thyroid gland--Cancer--Surgery
Metabolism
Thyroid hormones--Synthesis
Keywords: Θυρεοειδής αδένας,Μεταβολισμός,Ορμόνες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3647
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5023
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0038ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1056.pdfΔιδακτορική Διατριβή18.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3647
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5023
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons