Συμβολή στη μελέτη των μεταβολών της μαγνητικής εγκεφαλικής ακτινοβολίας σε χρόνιους ουραιμικούς ασθενείς υπό χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση με τη βοήθεια του βιομαγνητόμετρου squid (Doctoral thesis)

Θώδης, Ηλίας

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Radiation
Hemodialysis
Chronic renal failure
Keywords: Αιμοκάθαρση,Ακτινοβολία,Νεφρική ανεπάρκεια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3651
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3136
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0034ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1096.pdfΔιδακτορική Διατριβή16.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3651
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3136
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons