Προσέγγιση πρωτοτύπου για σύγκριση μεγεθών (ανάλυση προβλήματος, μεταφερτότητα χαρακτηριστικών) : υλοποίηση παρουσιαζόμενου παραδείγματος (Bachelor thesis)

Μπιτσιάνη, Αργυρώ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Mathematics--Study and teaching--Computer-assisted instruction
Education--Data processing
Interdisciplinary approach in education
Size judgment
Keywords: Μαθηματικά,Σύγκριση των μεγεθών,Εκαπιδευτικά προγράμματα,Διδασκαλία με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή,Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3660
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1391
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0110ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Π752.pdf7.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3660
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1391
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons