Προετοιμασία μαθήματος: (Bachelor thesis)

Θεοδωρίδου, Αθανασία/ Καραγιάννη, Ραλλού

Alternative title / Subtitle: τα βασικά σημεία μιας προετοιμασίας και ενός σχεδίου μαθήματος
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Teacher responsibility
Teaching method innovations
Students
Keywords: Προετοιμασία,Δάσκαλος,Μαθητές,Διδασκαλία,Καθήκον,Σκοποί,Μοντέλα,Preparation,Teacher,Students,Teaching,Duty,Aims,Models
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3662
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5281
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0280ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π536.pdf17.71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3662
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5281
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons