Αξιολόγηση της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών (Η/Υ) στη φυσική αγωγή από τους φοιτητές του ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής (Bachelor thesis)

Ντόβρος, Εμμανουήλ-Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Physical education for students--Greece--Thrace, Komotini
Computers
Keywords: Φυσική αγωγή,Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3672
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6584
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01297.pdfΔιπλωματική ΤΕΦΑΑ35.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3672
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6584
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons