Διερεύνηση μέσω υπολογιστή της συμπεριφοράς μετατροπέα κατά τη μεταφορά ενέργειας στο δίκτυο (Master thesis)

Θεοδωρίδης, Αλέξανδρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Renewable energy sources
Electric inverters
Keywords: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,Τριφασικός αντιστροφέας πηγής τάσης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3678
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7797
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P610.PDF2.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3678
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7797
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons