Η εκπαίδευση στην αρχαϊκή περίοδο και τα πρώιμα κλασικά χρόνια (Bachelor thesis)

Ζέρβας, Σπύρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Education, Ancient
Education and state--Greece
Keywords: Εκπαίδευση,ΑρχαΪκή εποχή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3682
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1794
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0799ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π538.pdf11.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3682
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1794
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons