Ο Vygotsky και η θεωρία του για τη γλώσσα και σκέψη: (Bachelor thesis)

Κιτσάκη, Θεοφανή

Alternative title / Subtitle: συνέπειες στη μαθηματική εκπαίδευση
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Scientific methods
Language
Mathematics--Study and teaching--Research
Keywords: Καθημερινές/επιστημονικές έννοιες,Γλώσσα,Σκέψη,Μαθηματικά,Vygotsky,Everyday/scientific concepts,Language,Thought,Mathematics
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3693
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9249
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0405ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π541.pdf16.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3693
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9249
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons