Η αρχή της εποπτείας στο δημοτικό σχολείο σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο (Bachelor thesis)

Καϊντατζή, Θεοδώρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Educational supervision
Primary school teaching
Keywords: Εποπτεία,Εποπτικά μέσα,Διδασκαλία,Μάθηση,Σχολείο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3694
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3053
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0315ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π542.pdf17.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3694
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3053
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons