Τα multimedia στη διδασκαλία της χημείας: (Bachelor thesis)

Καλιγέρη, Σοφία/ Γκάτζιου, Αναστασία

Alternative title / Subtitle: μια έρευνα σε μαθητές ΣΤ' τάξης δημοτικού
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Chemistry--Study and teaching
Multimedia systems--Standards
Keywords: Πολυμέσα,Εκπαίδευση στη χημεία,Βρασμός του νερού,Πυκνότητα,Οξέα-βάσεις,Δομή των μορίων,Multimedia,Teaching of chemistry,Boiling of water,Density,Acids-bases,Molecule structure
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3696
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6705
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0326ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π543.pdf25.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3696
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6705
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons