Κάπνισμα και αθλητική απόδοση παιδιών γυμνασίου (Master thesis)

Κουλουμέντα, Ιωάννα

Alternative title / Subtitle: επίδραση των γονέων μέσα από κοινωνικο-γνωστικές θεωρίες
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Smoking
Physical activity
Keywords: Κάπνισμα,Έφηβοι,Παιδιά,Φυσική δραστηριότητα,Υγεία,Smoking,Adolescents,Children,Physical activity,Health
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3698
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7853
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01285.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ27.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3698
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7853
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons