Σχεδιασμός και έλεγχος αυτόνομου υβριδικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής τύπου Φ/Β, Α/Γ και Η/Ζ για την οικονομικότερη λειτουργία του (Master thesis)

Μάλτας, Ελευθέριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Renewable energy sources
Hybrid power systems
Keywords: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,Υβριδικά συστήματα παργωγής ηλεκτρικής ενέργειας,Τεχνικοοικονομική αποτίμηση υβριδικών συστημάτων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3716
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3020
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P566.PDF4.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3716
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3020
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons