Η επιδημιολογία του καρκίνου του λάρυγγα στη Θράκη σε σχέση με την λοιπή Ελλάδα (Doctoral thesis)

Εμινόγλου, Μεμέτ

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Larynx--Cancer--Diagnosis
Mortality
Keywords: Καρκίνος,Λάρυγγας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3719
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.136
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0025ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1076.pdfΔιδακτορική Διατριβή13.84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3719
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.136
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons