Μελέτη των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία και οικονομία των παθολογικών καταγμάτων κατά το στάδιο των σκελετικών μεταστάσεων των κακοηθών νεοπλασμάτων (Doctoral thesis)

Δρυμούσης, Μελέτιος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Metastasis
Cancer
Tumors
Keywords: Όγκος,Μετάσταση,Καρκίνος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3721
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1268
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0024ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1008.pdfΔιδακτορική Διατριβή17.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3721
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1268
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons