Η ηλεκτρονική υπολογιστική τομογραφία στη μελέτη των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων και των επιπλοκών τους (Doctoral thesis)

Γκόγκος, Πασχάλης

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Traumatic brain injury
Tomography
Epidural hematoma
Keywords: Αιμάτωμα,Τομογραφία,Κρανιοεγκεφαλική κάκωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3723
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3221
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0019ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1067.pdfΔιδακτορική Διατριβή29.55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3723
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3221
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons