Μετρήσεις της α-λιποπρωτεΐνης στον ορό ατόμων,κλειστού πληθυσμού,νομού Έβρου και υπολογισμός του αθηρωματικού δείκτη (Doctoral thesis)

Γιαννακίδου, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Lipoprotein A
Atherosclerosis--Complications
Lipids--Research
Keywords: ΑΘηροσκλήρωση,Λιπίδια,Λιποπρωτεΐνη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3724
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2536
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0018ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1038.pdfΔιδακτορική Διατριβή15.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3724
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2536
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons