Η σημασία της ενδοσκοπικής λαπαροσκοπικής εντεροσκόπησης (Doctoral thesis)

Γεωργιάδης, Πέτρος

Alternative title / Subtitle: Πειραματική εργασία
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Enteroscopy
Endoscopic surgery--Complications
Intestine, Small--Diseases
Keywords: Λεπτό έντερο,Εντεροσκόπηση,Ενδοσκόπηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3725
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4610
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0017ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1147.pdfΔιδακτορική Διατριβή20.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3725
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4610
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons