Πρωτόκολλα αξιολόγησης ιδιοδεκτικότητας στην ποδοκνημική άρθρωση (Bachelor thesis)

Γεωργούλα, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Skis and skiing
Ankle
Keywords: Χιονοδρόμια,Ποδοκνημική άρθρωση,Ιδιοδεκτικότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3728
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01281.pdfΔιπλωματική ΤΕΦΑΑ16.79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3728
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons