Το σηματοδοτικό μονοπάτι του μεταγραφικού παράγοντα HIF-1 ως στόχος για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων στον καρκίνο (Master thesis)

Βλαχάβας, Ευστάθιος-Ιάσων

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Therapeutic approach
Hypoxia
Cancer
Keywords: Καρκίνος,Υποξία,Αντικαρκινική θεραπεία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3750
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1498
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0160ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ904.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία28.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3750
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1498
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons