Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση του αρχειακού υλικού του Υ.Τομέα ελληνικών χορών μέσω προγράμματος διαχείρισης βάσης δεδομένων (Bachelor thesis)

Μπούκα, Μαρία/ Γώγου, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Traditional dance--Greece
Archival materials--Digitization
Keywords: Παραδοσιακός χορός,Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση,Αρχειακό υλικό
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3769
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1130
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01275.pdfΔιπλωματική ΤΕΦΑΑ116.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3769
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1130
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons