Άσκηση και ψυχική υγεία. Αξιολόγηση των επιδράσεων της φυσικής δραστηριότητας και της νοερής εξάσκησης στην ψυχική διάθεση (Master thesis)

Αργυριάδου, Ειρήνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Φυσική δραστηριότητα
Keywords: Ψυχική υγεία,Φυσική δραστηριότητα,Νοερή εξάσκηση,Ψυχική διάθεση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3782
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5758
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_00753.pdf41.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3782
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5758
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons