Η επίδραση της άσκησης στα μορφολογικά χαρακτηριστικά και στη σύσταση σώματος σε αθλητές και αθλήτριες καλύμβησης κατά την αναπτυξιακή ηλικία (Bachelor thesis)

Ιωαννίδης, Αλέξανδρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Exercise
Swimming
Keywords: Κολύμβηση,Άσκηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3789
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9343
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01267.pdfΔιπλωματική ΤΕΦΑΑ17.86 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3789
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9343
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons