Αποκατάσταση της χρόνιας αστάθειας στην ποδοκνημική άρθρωση με τη χρήση σανίδων ισορροπίας (Master thesis)

Σχόλλ, Μαρία-Ούρσουλα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού/Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Μυϊκή απόδοση
Ποδοκνημική
Keywords: Χρόνια αστάθεια,Ποδοκνημική άρθρωση,Σανίδα ισορροπίας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3800
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.440
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_00805.pdf40.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3800
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.440
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons