Οι επιπτώσεις της ψυχικής διαταραχής στην οικογένεια, όταν νοσούν γονείς-παιδιά (Master thesis)

Γώτσιου, Ιωάννα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Mental diseases
Psychosocial effects
Keywords: Ψυχική διαταραχή,Οικογένεια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3801
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8501
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0148ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ892.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία25.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3801
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8501
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons