Μελέτη απόκρισης κρυσταλλικών υλικών-ανιχνευτών σε πεδία ακτινοβολιών φυσικής ραδιενέργειας (Master thesis)

Δάλλας, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Thermoluminescence
Aluminum oxide
Keywords: Θερμοφωταύγεια,Εξισώσεις θερμοφωταύγειας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3831
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4654
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P587.PDF1.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3831
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4654
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons