Κατάθλιψη και διαβήτης (Master thesis)

Τσολάκη, Κυριακούλα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Depression
Diabetes--Research
Mental illness
Keywords: Σακχαρώδης διαβήτης,Κατάθλιψη,Ψυχική διαταραχή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3838
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4650
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0133ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ919.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία18.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3838
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4650
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons