Παράγοντες που επηρεάζουν τη γλωσσική επίδοση των παιδιών του δημοτικού σχολείου (Bachelor thesis)

Λιόγας, Αναστάσιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Educational tests and measurements
Knowledge and learning
Keywords: Γλώσσα,Επίδοση,Οικογένεια,Σχολείο,Language,Performance,Family,School
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3859
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2308
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0496ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Π566.pdf12.5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3859
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2308
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons